SAMLING/WORKSHOP FOR LAG OG FORENINGER

TRENGER DU MER INFO OM TILSKUDDSPORTALEN?

Aldersgruppe: For alle

   

Frivilligsentralen inviterer alle kommunens lag og foreninger til 9 felles samlinger i 2020.

På workshopen vil vi jobbe opp mot Tilskuddsportalen og hvordan vi kan bruke tilskuddsportalen for å søke midler alene, eller gjennom samarbeid med andre lag og foreninger. Opplæring for de som ønsker.  

Dere må ha logget dere inn på Tilskuddsportalen.no på forhånd. 

Data må dere ha selv. Vi har trådløst nettverk. 

Datoer for samlinger:  22. og 29. januar
                                        27. februar
                                        1. april
                                        6. mai
                                        19. august
                                        3. september
                                        15. oktober
                                        4. november

Alle samlingene vil være på Frivilligsentralen kl. 18 – 20.

Velkommen!                                       


2020 © Søndre Land frivilligsentral